fbpx Skip to content

TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND UTILIZAREA WEBSITE-ULUI NOSTRU

Bine ați venit pe website-ul www.apartamentemures.ro

Prin accesarea, parcurgerea, utilizarea acestui website de către dumneavoastră, acceptați necondiționat condițiile generale de acces și utilizare a website-ului www.apartamentemures.ro detaliate mai jos în (”Termeni și Condiții”) precum și respectarea tuturor legilor aplicabile.

Acest document stabilește termenii și condițiile în care poate fi utilizat website-ul www.apartamentemures.ro și implicit modalitatea de achiziționare a produselor comercializate, astfel încât vă rugăm să parcurgeți acest material cu atenție.

Website-ul, serviciile și conținutul www.apartamentemures.ro vă sunt oferite condiționat de acceptarea dvs. fără nicio modificare, a condițiilor din prezentul acord.

Prin utilizarea website-ului, indicați că ați înțeles și acceptați să respectați “Termenii și Condițiile” noastre. FomCo Imobiliare poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini, fără a avea obligația notificării dumneavoastră în acest sens. Vă recomandăm să vizitați această pagină periodic, pentru a citi “Termenii și Condițiile”, deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor website-ului www.apartamentemures.ro reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului acord, periodic.


Prezenții termeni și condiții creează un contract între dvs. și FomCo Imobiliare (”Contractul”). Vă recomandăm să citiți cu atenție prezentul Contract și să faceți click pe ”de acord” pentru a confirma înțelegerea și acceptarea prezentului Contract.

Prezentul Contract guvernează utilizarea serviciilor oferite de FomCo Imobiliare, servicii, prin care dvs., puteți: achiziționa, obține serviciile și bunurile oferite de FomCo Imobiliare.

Pentru utilizarea serviciilor noastre, aveți nevoie de un dispozitiv cu acces la internet; cu privire la componentele hardware și software, acestea trebuie să fie compatibile (recomandarea noastră este de a avea și în unele cazuri, chiar este obligatorie, ultima versiune); cu privire la accesul la internet, acesta poate implica anumite costuri din partea dumneavoastră.

Performanța, optimizarea serviciilor oferite de FomCo Imobiliare poate fi afectată și chiar influențată de factorii de mai sus.

Prin crearea și accesarea contului personal, sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestuia, inclusiv pentru păstrarea securității și confidențialității cu privire la numele de utilizator și parola alese de dumneavoastră pentru crearea contului personal. Sun Wave Energy nu este responsabilă pentru nicio situație survenită în urma nerespectării obligațiilor dumneavoastră privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei dumneavoastră.

Informațiile publicate pe Site sunt informații de interes general despre Sun Wave Energy și Produsele incluse în oferta noastră curentă, precum și alte informații considerate de noi ca fiind de interes pentru dumneavoastră, și vă sunt puse la dispoziție în mod gratuit.

Dumneavoastră puteți utiliza acest Site numai dacă sunteți o persoană fizică în vârstă de peste 18 ani împliniți, nu vă aflați sub tutelă. Persoanele juridice pot utiliza acest Site numai prin intermediul unor persoane fizice autorizate în mod corespunzător și care respectă toate condițiile de mai sus.


Definiții

Atunci când sunt folosiți cu inițială majusculă în acest document, termenii de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

Comunicări comerciale – orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, serviciile, imaginea, numele ori denumirea FomCo Imobiliare, respectiv informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat/vizualizat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Produse.


FomCo Imobiliare – este denumirea comercială a societății FOMCO IMOBILIARE SRL, cu sediul social Cristești, str.Prinicplaă, nr.801E, jud.Mureș, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/93/2006, având CUI RO 18312900, e-mail: info@apartamentemures.ro.

Utilizator – orice persoană fizică și/sau juridică și/sau orice entitate juridică care accesează, vizualizează, parcurge website-ul, fără crearea unui cont personal.

Site – domeniul www.apartamentemures.ro și subdomeniile acestuia.

Client – orice persoană fizică și/sau persoană juridică și/sau orice altă entitate juridică care își crează un cont în website și/sau inițiază, efectuează o comandă și care obține acces la conținutul website-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către FomCo Imobiliare (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între FomCo Imobiliare și acesta.

Cont – secțiunea din website accesată cu o adresă de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului inițierea, plasarea, transmiterea comenzii și care conține informații despre Cumpărător/Client și istoricul Cumpărătorului/Clientului în website (comenzi, facturi fiscale, garanții, bunuri, etc.).

Contract – reprezintă prezentul document precum și toate politicile care guvernează funcționarea website-ului, asupra cărora Utilizatorul/Clinetul își exprimă consimțământul/ acordul on-line.

Conținut:
– toate informațiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
– conținutul oricărui e-mail trimis Clientului de către FomCo Imobiliare și/sau reprezentanții/angajații săi, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
– informații legate de produsele și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de FomCo Imobiliare într-o anumită perioadă

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail,) asupra produselor si serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de FomCo Imobiliare într-o anumită perioadă, fără niciun angajament sau obligație din partea FomCo Imobiliare cu referire la informațiile conținute de acesta.

Specificații – descrierea tuturor caracteristicilor produsului/serviciului așa cum este precizat în cuprinsul website-ului.

Restricții/suspendare cont – FomCo Imobiliare își rezervă dreptul de a limita accesul la serviciile sale și de a șterge contul oricărui Client, în cazul în care consideră ca accesul pe website și existența contului ar putea prejudicia în vreun fel FomCo Imobiliare.

Documente contractuale
Prin înregistrarea și trimiterea unui mesaj pe website, Utilizatorul/Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic și/sau e-mail), prin care FomCo Imobiliare își derulează operațiunile comerciale.
Toate comunicările în format electronic și/sau prin poștă vor fi considerate parte integrantă a contractului la distanță.

Limitarea responsabilității.
FomCo Imobiliare nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagubă directă, sau indirectă, dar fără a se limita la: nerealizarea de profit, posibilității de folosire, date sau alte pagube, rezultând din:

a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării website-ului pe o perioadă limitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale;
b) acces neautorizat la/sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră;
d) orice altă problemă legată de serviciile website-ului.

Dreptul de proprietate intelectuală și industrial


Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, prezentate pe website, sunt proprietatea exclusivă a FomCo Imobiliare, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Drepturile de autor pentru siglele și sloganele partenerilor noștri, le aparțin acestora și sunt reproduse cu acceptul lor.

Utilizatorului/ Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de FomCo Imobiliare.

În cazul în care FomCo Imobiliare conferă în scris, Utilizatorului/Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut (ex: Logo-ul companiei), la care clientul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe website sau a perioadei definite în acord.

Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Crearea unui cont


Prin crearea unui cont dumneavoastră sunteți deplin raspunzători de păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate pentru crearea contului, în ceea ce privește user-ul și parola dumneavoastră. Veți fi răspunzători de utilizarea înregistrării dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteți de acord să sesizați imediat FomCo Imobiliare, în legătură cu orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră. Sunteți de asemenea de acord să folosiți butonul de ieșire din contul dvs. când doriți să părăsiți website-ul, pentru a fi siguri că, contul dumneavoastră nu va fi utilizat sau accesat de alte persoane. FomCo Imobiliare nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună, pagubă morală și/sau materială, suferită/provocată prin nerespectarea prevederilor de mai sus de către dumneavoastră.

Protecția Datelor cu caracter personal


FomCo Imobiliare este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 29801, astfel datele dvs. personale sunt prelucrate în conformitate cu Legea 677/2001.

FomCo Imobiliare prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manual destinate emiterii facturilor de bunuri și/sau servicii, colectarea eventualelor creanţelor legate de acestea, precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată de FomCo Imobiliare.

Dumneavostră prin prezenta ați luat la cunoștință, ați acceptat și vă dați consimțământul liber, ca datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră să intre în baza de date a FomCo Imobiliare și în scopuri statistice și de marketing.

Prin prezenta ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

a.) de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
b.) de acces la datele dvs. cu caracter personal;
c.) de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
d.) de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
e.) de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
f.) de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa FomCo Imobiliare: Cristești, str. Principală, nr. 801E, jud. Mureș sau prin transmiterea unui email la adresa email info@apartamentemures.ro , vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

– o dată pe an, să vi se comunice, dacă datele cu caracter personal ale dumneavoastră sunt sau nu prelucrate de către FomCo Imobiliare;
– să accesați și să interveniți asupra datelor transmise;
– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară (cu excepția prelucrării de marketing direct, caz în care vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare);
– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

FomCo Imobiliare utilizează datele cu caracter personal pentru a asigura clienților servicii de cea mai bună calitate, precum și dacă este cazul, servicii de marketing, reclamă și publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.

Newsletter


Newsletter-ul reprezintă un mesaj electronic (e-mail) trimis în mod periodic către dumneavoastră, în cazul în care vă dați acordul în mod expres și neechivoc, cu privire la termenii și condițiile prezentului website. Orice utilizator se poate abona la newsletter complet gratuit. Abonarea la newsletter se face prin completarea formularului de newsletter. Odată abonat, utilizatorul își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la toate prevederile acestor termeni și condiții.

Dumneavostră trebuie să vă asigurați că newsletter-ul trimis de către FomCo Imobiliare ajunge în Inbox. În cazul În care newsletter-ul ajunge în folder-ul de Spam / Junk / Bulk / Trash, dumneavoastră trebuie sa apăsați pe Not Spam / Not Junk.

FomCo Imobiliare respectă dreptul dumneavoastră la intimitate, iar în cazul în care nu doriți să mai primiți newsletter-ele trimise de FomCo Imobiliare, este suficient să vă dezabonați. Dezabonarea are loc imediat, iar dumneavoastră nu veți mai primi newslettere ulterioare decât dacă vă reabonați.

Confidențialitate


Echipa FomCo Imobiliare încearcă să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate și la imagine al utilizatorilor website-ului. Ne propunem să vă oferim dumneavoastră, utilizatorilor website-ului, o experiență online sigură, care să nu vă afecteze în mod negativ viața personală. În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveți în vedere, le cunoașteți și v-ați dat acceptul.

Dumneavoastră întelegeți, acceptați și vă oferiți acordul ca toate informațiile FomCo Imobiliare care v-au fost oferite, indiferent de modul de transmitere, e-mail, telefonic, reprezintă informații confidențiale ale FomCo Imobiliare și vă obligați prin prezenta să păstrați cu strictețe caracterul confidențial al acestora. În caz contrar FomCo Imobiliare este îndreptățit de a solicita daune-interese.

Cookies
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un website îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, website-ul reţine, pe o perioadă limitată de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la website sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri, vă invităm să accesați linkul https://www.apartamentemures.ro /index.php/termeni-si-conditii/

Legea aplicabilă
Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între FomCo Imobiliare și Utilizatori/Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, de la sediul FomCo Imobiliare.

Căi alternative de soluționare a disputelor. Conform reglementărilor UE, operează o platformă voluntară de soluționare a disputelor online accesibilă la următorul link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Modificări ale Termenilor și Condițiilor Generale FomCo Imobiliare
FomCo Imobiliare își rezervă dreptul de a modifica periodic conținutul prezentului document, cât și conținutul oricărei secțiuni a website-ului pe care îl găzduiește, fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor/Clienților website-ului. Dvs. în calitate de Utilizator/Client înțelegeți, acceptați și sunteți de acord să revizuiți periodic prezentul document cât și să verificați periodic orice politică de funcționare a website-ului.

Vă mulțumim că folosiți serviciile noastre. Vă asigurăm că vom încerca să vă oferim întotdeauna cele mai bune servicii și să rămânem un partener de excepție.


 

Fomco Imobiliare SRL

Versiunea 2.0 din 20.01.2021